Çağrışım

Çağrışım

Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatmasıdır.

Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girince ötekini de bilince çekmesi olayıdır.

Verilen resimler ile ilgili doğru çağrışımlar, karşılaştırmalar kurabilmek hafıza ,muhakeme ,dikkat , analiz, sentez yapabilme becerimizi geliştirmektedir.

Örnek Soru


50 TL

90 GÜN

Erişim Süresi : 90 Gün - 50 TL

75 TL

180 GÜN

Erişim Süresi : 180 Gün - 75 TL

100 TL

270 GÜN

Erişim Süresi : 270 Gün - 100 TL

125 TL

360 GÜN

Erişim Süresi : 360 Gün - 125 TL