Üç Boyutlu Düşünme

Üç Boyutlu Düşünme

Küplerle oluşturulan şekiller farklı açılardan gösterilir. Küplerle oluşturulan şekildeki küp sayısını bulmaya dayalı bu etkinlik üç boyutlu düşüne bilme , hafıza ,muhakeme ,dikkat , analiz, sentez, çözümleme ,görsel zeka ,sayısal zeka becerilerini geliştirir.

Örnek Soru


50 TL

90 GÜN

Erişim Süresi : 90 Gün - 50 TL

75 TL

180 GÜN

Erişim Süresi : 180 Gün - 75 TL

100 TL

270 GÜN

Erişim Süresi : 270 Gün - 100 TL

125 TL

360 GÜN

Erişim Süresi : 360 Gün - 125 TL